KSC logo

Priser på Københavns Skyttecenter

Løssalg uden reservation

Baneskydning for sportskytter med SKV-våben (jagtskytter er ikke omfattet).

Priserne er pr. person pr. time

25 meter A0-E 50 kr.
Leje af faldmål:10 stk. faldmål pr. time 100 kr.
50m, 200m, 300m elektroniske skiver (fleksbaner er kun til foreningsbrug) 50 kr.
 
Klippekort til SKV-våben (Flexbaner er ikke omfattet af klippekort):
10 klip 1 standplads pr. person pr. time
eller 10 standpladser i én time for foreninger
400 kr.
5 klippekort, 50 klip, som ovenfor 1.600 kr.

 


 Jagtskytter - indskydning og træning.

(OBS! der kan ikke reserveres baner til indskydning)

 Husk at du også kan skyde ind hos Storkøbenhavns jagtforening: sjf.dk

 
Pr. person pr. distance op til 1,5 time 125 kr.

Dagskort - pr. navngiven person
To distancer 200 kr.
Alle distancer 250 kr.
Klippekort til jagtbaner - 6 klip 
1 klip pr. person pr. standplads pr. 1,5 time
:
 600 kr.

Årskort til jagt indskydning - pr. navngiven person
Fleksbaner er ikke omfattet, fleksbaner er kun til foreningsbrug.

Alle ovennævnte distancer, dog undtaget fleksbaner, der er til foreningsbrug 1.800 kr.

 

Bestilling og baneleje for foreningstræning, konkurrenceskydninger og arrangementer

Der skelnes mellem reservation til træning i foreningsregi, konkurrencer og andre arrangementer.

Foreningstræning

  Bane nummer
Faste brugere 11 & 13 12 A0 - E 50m el 200m el 300m el
Årlig forudbestilling 60 kr. se under jagt 120 kr. 120 kr. 200 kr. 200 kr.
             
Efterfølgende  tillægsbestillinger  Efterfølgende bestillinger sker til samme priser dog tillagt reservationsgebyr på 150 kr. pr. bestilling under 100 standpladstimer. Reservationsgebyret refunderes ikke ved afbestilling.
   

Ønsker om reservation, beskrivelse af formålet med skydningen og evt. spørgsmål sendes til: ksc@kbh-skyttecenter.dk

Banebestilling til arrangementer
25m - A0 og A-E (for et helt afsnit) 450,00 kr. pr. time
50m (pr. påbegyndt 5 baner) 450,00 kr. pr. time
200m og 300m (pr. påbegyndt 5 baner) 450,00 kr. pr. time
200m og 300m for et helt afsnit (10 baner) 900,00 kr. pr. time

Regler for bestillinger