KSC logo

Priser på Københavns Skyttecenter

Løssalg uden reservation

Baneskydning for sportskytter. (Jagtskytter er ikke omfattet) - priserne er pr. person pr. time (gældende pr. 1. januar 2019)

25 meter A0-E 50 kr.
Leje af faldmål:10 stk. faldmål pr. time 100 kr.
50m, 200m, 300m elektroniske skiver (fleksbaner er kun til foreningsbrug) 50 kr.
Ved køb af mange banetimer samtidig gives mængderabat for køb af 10 eller 50 banetimer
Klippekort til pistolbaner for personer og foreninger, samt 25 - 50 - 200 - 300m (Flexbaner er ikke omfattet af klippekort):
10 klip 1 standplads pr. person pr. time
eller 10 standpladser i én time for foreninger
400 kr.
5 klippekort, 50 klip, som ovenfor 1.600 kr.

 


Jagtskytter/-våben - indskydning og træning - priserne er pr. person pr. distance op til 1,5 time.
(OBS! der kan ikke reserveres baner til indskydning)

 Fleksbaner er ikke omfattet, fleksbaner er kun til foreningsbrug 

8-50m, 100m, 200m og 300m, manuel markering, alle kalibre op til cal. .458 125 kr.

cal. 22 på 50m, samt
200m og 300m  - alle kalibre op til cal. .458 elektronisk markering

125 kr.

Dagskort - pr. navngiven person
To af ovennævnte 7 mulige distancer 200 kr.
Alle ovennævnte distancer 250 kr.
Klippekort til jagtbaner - 6 klip 
1 klip pr. person pr. standplads pr. 1,5 time

enten  50m, 100m, 200m eller 300m (fleksbaner er ikke omfattet):
 600 kr.

Årskort til jagt indskydning - pr. navngiven person
Fleksbaner er ikke omfattet, fleksbaner er kun til foreningsbrug.

Alle ovennævnte distancer, dog undtaget fleksbaner, der er til foreningsbrug 1.800 kr.

 

Bestilling og baneleje for foreningstræning, konkurrenceskydninger og arrangementer

Der skelnes mellem reservation til træning i foreningsregi, konkurrencer og andre arrangementer.

Foreningstræning

  Bane nummer
Faste brugere 11 & 13 12 A0 - E 50m el 200m el 300m el
Årlig forudbestilling 60 kr. se under jagt 120 kr. 120 kr. 200 kr. 200 kr.
             
Efterfølgende  tillægsbestillinger  Efterfølgende bestillinger sker til samme priser dog tillagt reservationsgebyr på 150 kr. pr. bestilling under 100 standpladstimer. Reservationsgebyret refunderes ikke ved afbestilling.
   

Ønsker om reservation, beskrivelse af formålet med skydningen og evt. spørgsmål sendes til: ksc@kbh-skyttecenter.dk

Banebestilling til arrangementer
25m - A0 og A-E (for et helt afsnit) 450,00 kr. pr. time
50m (pr. påbegyndt 5 baner) 450,00 kr. pr. time
200m og 300m (pr. påbegyndt 5 baner) 450,00 kr. pr. time
200m og 300m for et helt afsnit (10 baner) 900,00 kr. pr. time

Regler for bestillinger