KSC logo

50 meter riffel- og pistolbaner

På disse baner må udelukkende benyttes salonammunition i cal. .22 long rifle.

Cal. .17 HMR er ikke tilladt! Eventuel anvendelse heraf medfører bortvisning fra anlægget.

30 elektroniske 50-meterbaner kan efter behov omstilles til enten international 50 meter riffel, DGI Skydnings 50 meter riffel eller 50 meter fripistol.

Der er 3 baner med skivetræk og papirskiver til indskydning af jagtvåben.