Information

Obs!

Repræsentantskabsmøde forventes afholdt den 26. april 2018. Indkaldelse vil følge.

Baneoversigt

Her er baneoversigt for 2018.

Foreningerne må meget gerne fremsende deres reservationsønsker for 2018.

Baneoversigten er foreløbig og viser dels sidste års bestillinger (2017), mærket gult samt 2018 reservationer mærket hvidt.

Baneoversigten viser reserverede tider af en halv times varighed.
Du kan se, hvornår baneoversigten sidst er opdateret fra datokoden i filen DDMMÅÅÅÅ.
Se også generelt om åbningstider.

Ønsker om banereservationer sendes via email til:
ksc@kbh-skyttecenter.dk.