Løssalg uden reservation

Baneskydning for sportskytter. (Jagtskytter er ikke omfattet) - priserne er pr. person pr. time (gældende pr. 1. januar 2019)

25 meter A0-E 50 kr.
Leje af faldmål:10 stk. faldmål pr. time 100 kr.
50m, 200m, 300m elektroniske skiver (fleksbaner er kun til foreningsbrug) 50 kr.
   
Ved køb af mange banetimer samtidig gives mængderabat for køb af 10 eller 50 banetimer  
   
Klippekort til pistolbaner for personer og foreninger, samt 25 - 50 - 200 - 300m (Flexbaner er ikke omfattet af klippekort):  
10 klip 1 standplads pr. person pr. time
eller 10 standpladser i én time for foreninger
400 kr.
5 klippekort, 50 klip, som ovenfor 1.600 kr.
   
Ved reservation af mindst 10 eller 50 banetimer til foreningstræning betales klippekort prisen med tillæg af 150 kr. i reservations- og faktureringsgebyr.

 


Jagtskytter/-våben - indskydning og træning - priserne er pr. person pr. distance op til 3 timer.
(OBS! der kan ikke reserveres baner til indskydning)

 Fleksbaner er ikke omfattet, fleksbaner er kun til foreningsbrug 

8-50m, 100m, 200m og 300m, manuel markering, alle kalibre op til cal. .458 125 kr.

cal. 22 på 50m, samt
200m og 300m  - alle kalibre op til cal. .458 elektronisk markering

125 kr.

Dagskort - pr. navngiven person
To af ovennævnte 7 mulige distancer 200 kr.
Alle ovennævnte distancer 250 kr.
Klippekort til jagtbaner - 6 klip 
1 klip pr. person pr. standplads pr. 3 timer

enten  50m, 100m, 200m eller 300m (fleksbaner er ikke omfattet):
 600 kr.

Årskort til jagt indskydning - pr. navngiven person
Fleksbaner er ikke omfattet, fleksbaner er kun til foreningsbrug.

Alle ovennævnte distancer, dog undtaget fleksbaner, der er til foreningsbrug 1.800 kr.