Skydeleder- og Riffelinstruktørkursus

 
Danmarks Jægerforbund afholder 
kursus til Skydeleder og Riffelinstruktør på
Københavns Skyttecenter


Skydeleder, riffel
Mange jagt- og skytteforeninger har behov for skydeledere, idet loven kræver, at der er en ansvarlig skydeleder til stede under fælles baneskydninger og dermed opfylde kravene i lovgivning og forsikring. Du uddannes til at forestå skydningerne på en sikker og forsvarlig måde.

Riffelinstruktør, faglig del
Når uddannelsen som skydeleder er bestået, kan du fortsætte din uddannelse på et to dages fagligt kursus, hvor vægten lægges på det praktiske.
Blandt andet lærer du fejlfinding på skytter ved at selv at se fejlene blive begået under kontrollerede forhold. Det skulle gerne give dig nogle praktiske ”værktøjer”.

Kurserne tilbydes både til medlemmer af Danmarks Jægerforbund samt øvrige, der måtte have interesse for at dygtiggøre sig.
Uddannelserne til skydeleder og riffelinstruktør afsluttes med en skriftlig prøve, som skal bestås før der udstedes kursusbevis.
Kurserne afvikles på Københavns Skyttecenter i September 2018.

September 2019.
Skydeleder afvikles fredag den 27/9.
Riffelinstruktør afvikles lørdag den 28/9 og søndag den 29/9. Se mere og tilmeld på:
Skydeleder, riffel, september: Skydeleder DJF
Riffelinstruktør, faglig del, sept: Riffelinstruktør DJF