Jagt Riffelprøver i 2019 på Københavns Skyttecenter

Afholder riffelprøver 

Kreds 7, Danmarks Jægerforbund

Søndag, den 24. november 2019.
Riffelprøverne afholdes på Storkøbenhavns Jagtforenings bane på Københavns Skyttecenter, Selinevej 5, 2300 København S.
Se nærmere om tilmelding hos Storkøbenhavns Jagtforening og Naturstyrelsen.

Sørg for træning inden riffelprøven.
Storkøbenhavns Jagtforening tilbyder instruktion til brug for træning til riffelprøven, se nærmere om tider hos SJF's skydebanetider.
Eller selvtræning på Københavns Skyttecenter, se tilgængelighed og åbningstider.


Bliv dus med din Riffel