Prisjusteringer pr 1. Juli 2015

Siden 1. januar 2012 – hvor vi overtog driften af KSC fra kommunen - har priserne været uændrede. Nu justerer vi priserne for at få råd til at støjdæmpe skydebanerne. Prisjusteringerne blev godkendt på årets generalforsamling og der blev orienteret om ændringen på repræsentantskabsmødet i april.

Vi har givet kommunen tilsagn om at vi over de kommende år vil støjdæmpe banerne, så vi overholder reglerne for nye skydebaner.

  • På baner, hvor der skydes fra faste standpladser (f.eks. 200m, 300 m og jagtbanerne) bygger vi støjsluser.
  • De baner, hvor hvor vi skyder fra forskellige afstande (f.eks. banerne 11 og 13) forhøjer vi voldene med en støjskærm på toppen.

Se Priser for at se de nye løssalgspriser.