Priser på Københavns Skyttecenter

Løssalg uden reservation


Baneskydning - priserne er pr. person pr. time (gældende pr. 1. juli 2015)

25 meter A-E 50 kr.
25 meter A0 (kan benyttes til faste skiver eller til faldmål - se priser på skiver til faldmål herunder.  50 kr.
A0 10 stk. faldmål pr. time 100 kr.
50m, 200m, 300m elektroniske skiver 50 kr.
   
Ved køb af mange banetimer samtidig gives mængderabat for køb af 10 eller 50 banetimer  
   
Klippekort til pistolbaner for personer og foreninger, 25 - 50 - 200 - 300m:  
10 klip 1 standplads pr. person pr. time
eller 10 standpladser i én time for foreninger
400 kr.
5 klippekort, 50 klip 1.600 kr.
   
Ved reservation af mindst 10 eller 50 banetimer til foreningstræning betales klippekort prisen med tillæg af 150 kr. i reservations- og faktureringsgebyr.

 


Jagtvåben - indskydning og træning - priserne er pr. person pr. distance op til 3 timer.
(OBS! der kan ikke reserveres baner til indskydning på 100m)

 
8-50m, 100m, 200m og 300m, manuel markering, alle kalibre op til cal. .458 125 kr.

cal. 22 på 50m, samt
200m og 300m  - alle kalibre op til cal. .458 elektronisk markering

125 kr.

Dagskort - pr. navngiven person
To af ovennævnte 7 mulige distancer 200 kr.
Alle ovennævnte distancer 250 kr.
Klippekort til jagtbaner - 6 klip 
1 klip pr. person pr. standplads pr. 3 timer
enten  50m, 100m, 200m eller 300m:
 600 kr.
1 standplads i 10 timer for én person - eller 10 standpladser i én time for foreninger 400 kr.

Årskort til jagt indskydning - pr. navngiven person
Alle ovennævnte distancer 1.800 kr.

 

Bestilling og baneleje for konkurrenceskydninger og arrangementer

Der skelnes mellem reservation til træning i foreningsregi, konkurrencer og andre arrangementer.

OBS! Minimumsbeløb for reservationer er 400 kr. Hertil kommer reservations- og faktureringsgebyr på 150 kr.

Ønsker om reservation, beskrivelse af formålet med skydningen og evt. spørgsmål sendes til: ksc@kbh-skyttecenter.dk

Banebestilling til arrangementer
25m - A0 og A-E (for et helt afsnit) 450,00 kr. pr. time
50m (pr. påbegyndt 5 baner) 450,00 kr. pr. time
200m og 300m (pr. påbegyndt 5 baner) 450,00 kr. pr. time
200m og 300m for et helt afsnit (10 baner) 900,00 kr. pr. time

Banebestilling til konkurrencer